mobile logo

Rezultaty przyjmowania wniosków w sprawie projektów – cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach Programu Polska Cyfrowa

posted on 12 sierpnia 2016 / IN ogólnopolskie /

Ukończono ocenę projektów przekazanych do poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

16 wniosków przekazanych do oceny pod względem wnioskodawców wyłonionych zostało do dotacji pięciu projektów, jakich całkowita kwota wynosi 94,3 mln złotych.

Zadaniem wdrażania poddziałania jest digitalizacja zasobów kulturowych, wliczając w to również materiały archiwalne oraz powiększanie dostępu i poprawy standardów cyfrowo przekazywanych zasobów kulturowych, wliczając w to także materiały archiwalne w odniesieniu do ustawy w sprawie narodowego zasobu archiwalnego oraz archiwów, a ponadto ulepszenie potencjału ich kolejnego wykorzystania.

Beneficjenci poddziałania 2.3.2 to m.in.:

Państwowe bądź współdziałające z Ministerstwem Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) instytucje kultury,

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wraz z archiwami państwowymi,

krajowi nadawcy radiowi oraz telewizyjni,

podmioty administracji rządowej wraz z jednostkami im podległymi bądź poprzez nie kierowane.