mobile logo

Rekrutacja na stanowiska ekspertów do oceny projektów pozakonkursowych – Program Inteligentny Rozwój

posted on 24 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Z inicjatywy Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, który działa w Ministerstwie Rozwoju i sprawuje rolę Instytucji Zarządzającej w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłoszono rozpoczęcie przyjmowania aplikacji zgłoszeniowych na rzecz Wykazu Kandydatów na Ekspertów. Wspomniani eksperci mają prowadzić ocenę projektów pozakonkursowych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zgodnie z działaniem 4.4 POIR pod nazwą Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Dokumentację aplikacyjną można przekazać na dane poczty elektronicznej: [email protected], należy umieścić dopisek: Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego MNiSW w ramach działania 4.4 POIR.

Przyjmowanie aplikacji kandydatów na ekspertów prowadzone będzie w terminie do dnia 3 marca 2016 roku do godziny 10:00.