mobile logo

Rekrutacja kandydatów na ekspertów – Województwo Zachodniopomorskie

posted on 3 czerwca 2016 / IN zachodniopomorskie /

Z inicjatywy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który piastuje funkcję Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszona została rekrutacja kandydatów na ekspertów. Przyszli eksperci poszukiwani są do pracy w ramach następujących dziedzin:

Infrastruktury turystyki oraz uzdrowiska,

Rozwoju elektronicznych usług publicznych,

Infrastruktury drogowej,

Infrastruktury kubaturowej,

Infrastruktury edukacyjnej,

Infrastruktury transportowej (wodnej),

Infrastruktury transportowej (miejskiej).

Dziedzina o nazwie infrastruktura transportowa dotyczy oceny następujących typów projektów: budowy/przebudowy centrów przesiadkowych, budowy oraz modernizacji dróg rowerowych oraz ciągów komunikacji miejskiej, budowy obiektów o nazwie „parkuj i jedź” i „Bike&Ride”, realizacja inteligentnych systemów transportu (ITS), infrastruktury drogowej niezbędnej do organizacji systemu transportu publicznego, jak również do zakupu oraz modernizacji niskoemisyjnego taboru miejskiego).