mobile logo

Rekrutacja kandydatów na ekspertów – Województwo Kujawsko – Pomorskie

posted on 3 czerwca 2016 / IN kujawsko-pomorskie /

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłoszono rekrutację kandydatów na ekspertów w Programie Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014 – 2020 (EFS), dziedziny w obrębie których mają pracować eksperci, to:

– rynek pracy,

– zdrowie,

– ekonomia społeczna oraz aktywna integracja,

– edukacja.

Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjmowanie aplikacji będzie prowadzone w terminie od 31 maja 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku.

Dokumenty zgłoszeniowe (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów EFS”) powinno się przekazywać osobiście w siedzibie Biura Podawczo – Kancelaryjnego bądź przekazywać za pomocą poczty na adres:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

ul. Skłodowskiej – Curie 73

87-100 Toruń