mobile logo

Rekrutacja ekspertów – Regionalny Program Województwa Małopolskiego

posted on 18 lutego 2016 / IN małopolskie /

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 ogłoszono rozpoczęcie rekrutacji na stanowiska ekspertów w poniżej wymienionych sektorach:

Gospodarki odpadami komunalnymi,
Gospodarki wodno-ściekowej,
Infrastruktury rowerowej,
Infrastruktury turystycznej,
Ochrony, konserwacji oraz udostępniania zabytków,
Infrastruktury ochrony zdrowia,
Rewitalizacji obszarów miejskich oraz wiejskich,
Infrastruktury kultury.

Zgłoszenia dotyczące umieszczenia na liście kandydatów na ekspertów na rzecz Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego oraz niezbędne załączniki można kierować w okresie od 17 lutego 2016 roku do 18 marca 2016 roku w następujący sposób:

przekazując dokumenty osobiście do siedziby Departamentu Funduszy Europejskich – Kraków, ul. Wielicka 72 B,
bądź
nadać dokumenty za pośrednictwem listu poleconego.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania wniosków, formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganiami stawianymi wobec kandydatów dostępny jest na stronie www Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.