mobile logo

Refundacja pierwszych pieniędzy przez KE – projekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

posted on 11 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Początkiem lutego 2016 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej doszło do przekazania pierwszej refundacji kosztów poniesionych w wyniku wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko, który stanowi jednocześnie największy w Polsce program w perspektywie lat 2014-2020.

Refundacja dotyczy zarówno środków związanych z Funduszem Spójności (314 mln EUR) oraz z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (23 mln EUR). Cała suma kosztów, które objęte zostały pierwszą refundacją związane były z rozbudowaniem sieci drogowych na terenie Polski, w inwestycje wliczają się również inne drogi ekspresowe S7 oraz S8.