mobile logo

Refundacja pierwszych kosztów przez KE w ramach projektów Programu Polska Cyfrowa

posted on 17 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Komisja Europejska dokonała zatwierdzenia złożonego poprzez stronę polską w okresie grudnia 2015 roku wniosku, który zawierał poddane weryfikacji oraz certyfikacji koszty zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC), jednocześnie KE dokonała przekazania w lutym 2016 roku refundacji w kwocie 207,7 tys. euro. Refundacja ma związek z wydatkami poniesionymi zgodnie ze wspieraniem realizacji POPC.

Przekazanie wniosku odnośnie przekazania zapłaty do Komisji Europejskiej było możliwe za sprawą desygnacji jaka przekazana została w grudniu 2015 roku poprzez Ministra Rozwoju. Desygnacja trafiła do instytucji w systemie wdrażania POPC. Desygnacja to rodzaj potwierdzenia, iż dane instytucje wprowadziły niezbędne procedury oraz mogą w pełni i całkowicie prawidłowo realizować swe zadania.

W tej chwili w ramach Programu przekazane zostało wsparcie wobec trzynastu projektów, których wysokość wyniosła blisko 1,3 mld zł.