mobile logo

Realizacja szkolenia – rozeznanie rynku

posted on 12 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Zgodnie z procedurami rozeznania rynku ogłoszono możliwość aplikowania na opracowanie oraz wykonanie szkolenia (maksimum dla 20 osób) na temat z prawa autorskiego oraz praw pokrewnych w zakresie informacyjno-promocyjnym, przy wyszczególnieniu czynności w sieci. Kurs skierowany jest w kierunku pracowników instytucji angażujących się we wprowadzanie w życie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Chodzi tutaj o przedstawicieli wprost wykonujących czynności z zakresu wiadomości oraz promowania Funduszy Europejskich na terenie naszego kraju. Propozycje można nadsyłać najpóźniej do 15 maja 2015 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Kandydaci powinni dostosować się do następujących warunków:

· Celem zapewnienia porównywalności wszelkich propozycji, MIR ma prawo do kontaktowania się z odpowiednimi osobami składającymi oferty celem uzupełnienia bądź dopracowania propozycji.
· MIR jako podmiot zamawiający nie zamierza prowadzać negocjacji wraz z składającymi oferty.