mobile logo

Realizacja programów – stan na dzień 8 maja 2016 roku

posted on 8 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Na podstawie informacji wygenerowanych poprzez Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13 od dnia uruchomienia programów do dnia 8 maja 2016 roku złożonych zostało 302,4 tysięcy aplikacji zgłoszeniowych, które są poprawne pod względem formalnym. Ich całkowita kwota dofinansowania (środki unijne oraz środki krajowe) to 616,0 mld zł.

Jednocześnie podpisano wraz z beneficjentami 106 435 umów dotyczących dofinansowania na łączną sumę 399,2 mld zł kosztów kwalifikowalnych, wliczając dofinansowanie we fragmencie unijnym 285,3 mld zł, co daje 100,9 % alokacji w latach 2007 – 2013.

Suma kosztów beneficjentów określonych jako kwalifikowalne wynika z przekazanych aplikacji dotyczących płatność i wynosi 393,4 mld zł, natomiast w części dotacji unijnej 281,2 mld zł.