mobile logo

Realizacja programów – stan na dzień 1 maja 2016 roku

posted on 2 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Zgodnie z danymi wygenerowanymi poprzez Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK07-13 od momentu włączenia programów do dnia 1 maja 2016 roku przekazano łącznie 302,4 tysięcy aplikacji zgłoszeniowych, które były poprawne pod względem formalnym. Ich całkowita kwota dofinansowania (biorąc pod uwagę jednocześnie środki unijne oraz zasoby krajowe) wynosi 615,9 mld złotych.

W tym samym czasie podpisanych zostało wraz z beneficjentami 106 462 umów dotyczących dofinansowania na łączną sumę 399,4 mld złotych kosztów kwalifikowalnych, gdzie dotacja we fragmencie unijnym wynosi 285,3 mld złotych, co daje 101,0 % alokacji na lata 2007 – 2013.

Suma kosztów beneficjentów, które uznano za kwalifikowalne wynika z przekazanych wniosków dotyczących płatności, a wyniosła ona 392,5 mld złotych, natomiast w części dotacji unijnej UE 280,6 mld złotych.