mobile logo

Realizacja programów – poziom na dzień 21 lutego 2016 roku

posted on 22 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Zgodnie z danymi wygenerowanymi przez Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13 od momentu rozpoczęcia wdrożenia w życie programów do dnia 21 lutego 2016 roku przekazanych zostało 302,3 tysięcy aplikacji, które są poprawne odnośnie kryteriów formalnych na łączną sumę dotacji (biorąc pod uwagę jednocześnie środki z UE wraz ze środkami krajowymi) 616,0 mld zł.

Jednocześnie w tym samym czasie podpisanych zostało z beneficjentami 106 474 umów odnośnie dofinansowania na łączną sumę 402,6 mld zł kosztów kwalifikowalnych, wliczając dotację we fragmencie unijnym 286,7 mld zł, co daje 101,3 % alokacji w latach 2007-2013.

Koszty beneficjentów określonych jako kwalifikowalne wynikają z przekazanych formularzy dotyczących płatność, której kwota wyniosła 375,9 mld zł, natomiast część dotacji UE to suma 267,2 mld zł.