mobile logo

Realizacja naboru wniosków – konkurs na plany rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego

posted on 2 czerwca 2016 / IN podlaskie /

Od dnia 16 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przyjmowane są zgłoszenia konkursowe na dotacje dla gmin z w.w. regionu w procedurze tworzenia bądź aktualizacji programów rewitalizacyjnych.

Konkurs opracowany został w oparciu o współpracę Ministerstwa Rozwoju wraz z samorządami wojewódzkimi. Cel konkursu stanowi udzielenie wsparcia dla gmin w zapoczątkowaniu procesów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Gminy mogą otrzymać wsparcie w opracowaniu programów rewitalizacyjnych, jakie będą stanowić podstawowe dokumenty do realizacji procedur rewitalizacji. Dają one również możliwość ubiegania się o dotacje na działania rewitalizacyjne z Funduszy Europejskich.

Współdziałanie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Marszałkowskim umożliwi projektowanie gminnych programów rewitalizacyjnych, które spełniają wymagania wyznaczone poprzez ministerstwo oraz warunki uczestnictwa, które dostępne są w regionalnych programach operacyjnych.

Warto zapoznać się z wiadomościami na temat konkursu realizowanego przez Województwo Podlaskie, które dostępne są na stronie www.