mobile logo

Publikacja Wytycznych z zakresu wykonania planów z wykorzystaniem kapitału Europejskiego Funduszu Społecznego

posted on 25 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wytyczne w kwestii wcielenia w życie inicjatyw z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy w przedziale lat 2014-2020 dostępne są w formie pliku PDF na stronie internetowej dotyczącej Programu kapitał Ludzki.

Celem Wytycznych jest określenie ujednoliconych warunków i procedury dotyczących wykonania planów projektowych w sferze rynku pracy zgodnie z krajowymi i regionalnymi programami współfinansowanymi w latach 2014-2020 z wykorzystaniem kapitału EFS oraz kapitału z Inicjatywy wobec zatrudnienia młodych ludzi, która zwana dalej jest jako „Inicjatywa”, jaka zawarta została w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w kwestii Europejskiego Funduszu Społecznego (znanego jako rozporządzenie EFS). Wytyczne mają służyć zagwarantowaniu możliwości koordynacji czynności realizowanych zgodnie z celem tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, który wspomniany został w art. 3 rozporządzenia EFS, w sprawie kapitału EFS oraz kapitału Inicjatywy. Wyznaczone ostatnio wytyczny obowiązują od dnia 22 lipca 2015 roku.