mobile logo

Publikacja wytycznych w sprawie monitoringu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

posted on 14 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

W dniu 3 lipca 2015 roku podano do informacji publicznej z inicjatywy ministra infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak tzw. „Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020”. Zadaniem tej dokumentacji jest zagwarantowanie ujednoliconego systemu monitoringu zgodnie z kryteriami Programowymi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Wytyczne zawierają informację o dotychczasowych doświadczeniach monitoringu prowadzonego poprzez Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w perspektywie lat 2007-2013. Jednocześnie wyznaczona w nich metoda planowania, jak i prowadzenia monitoringu nad projektami ma za cel zapewnić wysoki standard czynności monitorujących i nadzorujących, jak również podkreślić ich charakter prewencyjny. Ponadto w Wytycznych znaleźć można uwzględnienie rekomendacji Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, które bezpośrednio wynikają z audytów przeprowadzonych poprzez te organizacje w przedziale lat 2007-2013.