mobile logo

Przyszłość inteligentnych miast

posted on 13 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Za sprawą funduszy unijnych w perspektywie lat 2014 – 2020 z znacznym stopniu dojdzie do wspierania rozwoju idei inteligentnych miast. Na temat możliwości pomocy inicjatyw z tego zakresu i wyzwaniu związanym ze wzrostem takich miast, wypowiedziała się szefowa resortu infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel w trakcie spotkania pod nazwą: „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast”. Spotkanie miało miejsce dnia 11 maja 2015 roku w mieście stołecznym.

Wiceszefowa wspomniała, iż dzięki programowi Infrastruktura i Środowisko 2014-202 trafi na rzecz transportu miejskiego blisko 2,3 mld euro, z kolei na rzecz inteligentnych systemów transportowych ma trafić 120 mln euro. Wsparcie zostanie również przeznaczona na cel inwestycji wspierających produkcję oraz rozprzestrzenianie energii, która pochodzi ze źródeł odnawialnych, a suma przeznaczona na cel wyniesie około 300 mln euro, promocja efektywności energetycznej zostanie wsparta kwotą 150 mln euro. W dodatku planuje się przeznaczyć kwotę 450 mln euro z Programu Operacyjnego IiŚ na pomoc na rzecz wydajności energetycznej, inteligentnego gospodarowania zasobami energii oraz czerpania zysków ze źródeł odnawialnych.