mobile logo

Przyjmowanie wniosków na dotację w Programie Pomoc Techniczna 2014-2020

posted on 20 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Pojawiła się możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. aplikacje zgłoszeniowe można złożyć do dnia 31 grudnia 2015 roku. Wniosek należy przedstawić z wykorzystaniem systemu SL 2014-PT. W tym celu należy uzyskać uprawnienia do systemu, są one przekazywane przyszłym odbiorcom dofinansowania w trybie ciągłym, z kolei możliwość złożenia wniosku pojawi się po uzyskaniu stosowanych uprawnień przez beneficjenta.

Ponadto beneficjenci mają obowiązek zapoznać się z następującymi dokumentami związanymi z ubieganiem się o dofinansowanie:

Formularz aplikacji zgłoszeniowej (wniosek w sprawie dofinansowania na realizację projektu pomocy technicznej,

Formularz zawierający decyzję w sprawie dofinansowania projektu z kapitału Funduszu Spójności zgodnie z Programem Pomoc Technicznej

Formularz porozumienia w sprawie dofinansowania projektu z wykorzystaniem kapitału Funduszu Spójności dzięki Programowi Pomoc Techniczna

Zakres oceny formalnej oraz merytorycznej