mobile logo

Przyjmowanie projektów konkursowych 7.3 Ekonomia społeczna

posted on 2 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w perspektywie lat 2014 – 2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który w dniu 30.06.2015 roku ogłosił konkurs. Aplikacje zgłoszeniowe należy składać w Sekretariacie Departamentu Wdrażania EFS. Udział w konkursie zaadresowany jest do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jakie przekazały wniosek dotyczący przeprowadzenia procedury akredytacyjnej właściwego ministra na rzecz zabezpieczeń społecznych wobec wszystkich rodzajów czynności pomocy ekonomii społecznej. O dofinansowanie drogą konkursową mogą starać się poniżej wymienione projekty:

a) dotyczące dotacji na kreowanie PES oraz stwarzanie nowych miejsc pracy w PES,

b) związane ze świadczeniem usług o charakterze animacyjnym, inkubacyjnym oraz biznesowym celem pomocy wzrostu ekonomii społecznej, w korelacji z KPRES oraz poziomem jakości wyznaczonym poprzez MPiPS,

c) odpowiadające za polepszanie zdolności na rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego pracowników PES zgodnie z procesami biznesowymi.