mobile logo

Przyjmowanie kandydatów na ekspertów – Regionalny Program Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

posted on 17 sierpnia 2016 / IN warmińsko-mazurskie /

Z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w latach 2014 – 2020, ogłoszono rekrutację kandydatów na ekspertów w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020. Eksperci poszukiwani są w takich dziedzinach, jak:

1) dziedziny właściwe dla doboru projektów wspartych finansowo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

– Wydajność energetyczna

– Ochrona przeciwpowodziowa (eksperci do spraw eksploatacji maszyn oraz sprzętu)

– Pomoc publiczna

– Śródlądowe drogi wodne (wliczając zarządzanie, monitoring oraz powoływanie do życia nowoczesnych rozwiązań)

– Termomodernizacja

Kwota wynagrodzenia eksperta za jego pracę dotyczącą oceny wniosków w sprawie dotacji razem z załącznikami oraz wydaniem uzasadnienia oceny z zakresu dziedziny specjalizacji to kwota 150 zł brutto.

2) dziedziny wspólne dla Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Strategie ZIT Ełk

Strategie Rozwoju w Elbląskim Obszarze Funkcjonalnych/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Kwota wynagrodzenie jest taka sama, jak w przypadku dziedzin właściwych.