mobile logo

Przyjęcie kolejnych kryteriów wyboru projektów – sektor energetyczny

posted on 1 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

W dniu 28 kwietnia 2016 roku miało miejsce VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020. Przewodniczącym spotkania był Jarosław Orliński pełniący funkcję Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych.

Na posiedzeniu Komitet uchwalił kryteria wyboru odnoszące się do projektów zgodnie z poddziałaniem 1.1.1. – wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł (projekty nieuzyskujące pomocy operacyjnej). Kryteria są jednocześnie Załącznikiem nr 3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych w Programie Infrastruktura oraz Środowisko 2014 – 2020.

Następne zgromadzenie Komitetu zaplanowano na dzień 20 maja 2016 roku. Przedmiotem obrad będzie omówienie i akceptacja pierwszego sprawozdania rocznego dotyczącego wcielania w życie Programu, jak również zaprezentowany będzie projekt dotyczący zmiany w kryteriach w sektorze zdrowia oraz energetyki. Zaplanowano też omówienie działań z zakresu ewaluacji w Programie Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020.