mobile logo

Przemówienie wiceministra Pawła Orłowskiego w sprawie Funduszy Europejskich

posted on 13 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Ministerstwo dąży do utworzenia szeregu udogodnień na rzecz przedsiębiorców. Pragnie utworzyć bazę, która ma zostać wzbogacona o wiadomości na temat podmiotów, które świadczą usługi o charakterze doradczym oraz szkoleniowym, jak również na temat ich ofert. Takie rozwiązanie ma ułatwić firmom wyszukiwanie oraz dokonywanie wyboru, który jest zgodny z własnymi wymaganiami. Proponowana metoda ma być uniwersalna, czyli obejmować swym zasięgiem nie tylko usługi, które są dofinansowywane poprzez unijne fundusze, lecz także takie, które są wspierane za sprawą kapitału prywatnego. Takie informacje padły z ust wiceministra Orłowskiego. Poprzez zebranie informacji umożliwione będzie również przeprowadzenie analizy standardów pomocy, jaka ma być udostępniona na rzecz całości osób uczestniczących w szkoleniach. Ma to być kolejną zachętą na rzecz przedsiębiorców z branży szkoleniowej, dzięki czemu zechcą oni ciągle podnosić standardy swych propozycji szkoleniowych. Ponadto organ szkoleniowy, by dostać się do rejestracji, musi wpierw pokonać egzamin weryfikacyjny jego kompetencje.