mobile logo

Przekazanie akredytacji pierwszym ośrodkom innowacji – Ministerstwo Rozwoju

posted on 11 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju przekazana została akredytacja na rzecz pierwszych ośrodków innowacji, jakie oferują innowacyjne usługi wobec małych oraz średnich firm.

Procedura akredytacyjna została przygotowana głównie z powodu wymagań poddziałania 2.3.1, który należy do Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Program ten wdrażany jest poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomoc może zostać przekazana na rzecz przedsiębiorców, by mogli zrealizować proinnowacyjne usługi o charakterze doradczym, które realizowane będą poprzez akredytowany ośrodek innowacji.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się dnia 10 grudnia 2015 roku i będzie trwać nadal. W związku z tym spis ośrodków akredytowanych będzie stale uzupełniany o następne ośrodki innowacji.

Oto kilka przykładowych ośrodków innowacji:

– Fundacja Centrum Innowacji FIRE,
– Fundacja Poszanowania Energii,
– Netrix Group Sp. z o.o.