mobile logo

Przedsięwzięcia na obszarze Zachodniego Pomorza

posted on 18 maja 2015 / IN pomorskie /

Dnia 15 maja 2015 roku doszło spotkania Minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak w Szczecinie, która rozmawiała o najistotniejszych przedsięwzięciach dotyczących zmian infrastrukturalnych na Pomorzu. Minister złożyła wizytę również w Akademii Morskiej i Filharmonii Szczecińskiej. Rozmawiała między innymi z wojewodą, marszałkiem, prezydentem miasta i przedsiębiorcami związanymi z rybołówstwem.

Rozmowy dotyczyły wyzwań infrastrukturalno – rozwojowych w tym obszarze. Szczecin charakteryzuje się tym, że to w nim przecinają się główne drogi komunikacyjne, dlatego też inwestycje infrastrukturalne odgrywają tak istotną rolę. Kapitał na najistotniejsze przedsięwzięcia w regionie uzyskany zostanie z funduszy europejskich 2014 – 20. Zgodnie z przewidywaniami, zaangażowane zostaną środki publiczne, europejskie oraz krajowe na czynności w zakresie polityki rozwojowej, na obszarze całej Polski w przedziale lat 2014 – 2023, ich łączna kwota można wynosić blisko 400 mld zł, na samym Zachodnim Pomorzu blisko 21,5 mld zł.