mobile logo

Projekty unijne dla rolników

posted on 24 lutego 2015 / IN ogólnopolskie /

Na podstawie analizy sytuacji na terenach wsi oraz w branży rolniczo-spożywczej

przygotowano, projekty unijne takie jak Program Operacyjny SAPARD, który w latach 2014-2020 w naszym kraju zostanie oparty na następujących statecznych priorytetowych osiach mających na celu: poprawę efektywnego działania sektora rolnictwa i branży spożywczej

i poprawę sytuacji w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, czy też zwiększenie liczy nowych miejsc pracy.

 

Zaplanowane rozwiązanie, wedle priorytetów Rozporządzenia ustanowionego przez Radę (WE) nr 1268/99, będą mieć za zadanie realizację celów strategicznych projektu SAPARD w naszym kraju, który przedstawiono jako:

 

  • poprawę współzawodnictwa rodzimego sektora rolniczo-spożywczego, na szczeblu naszego kraju oraz rynku zagranicznym;
  • dopasowanie branży rolno-spożywczej do wymagań acquis communautaire
  • w szczególności pod względem jakościowym, higienicznym oraz bezpiecznej żywności, ochrony środowiska naturalnego;
  • stymulację wielozadaniowego postępu terenów gmin wiejskich przez wsparcie infrastruktury na szczeblu technicznym i stworzenie okoliczności do podjęcia nierolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.