mobile logo

Projekty flagowe OHP

posted on 23 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój możliwa jest realizacja pomocy poprzez OHP. Wsparcie oferowane jest dla osób, które znajdują się w wieku pomiędzy 15 – 24 lat i zostały zarejestrowane jako osoby bezrobotne jak również osoby, jakie nie posiadają rejestracji w Urzędach Pracy. Projekty powstały również z myślą o osobach już pracujących, jakie są zagrożone utraceniem zatrudnienia, jednak pragną one zmienić pracę lub powiększyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych.

Z oferty edukacyjnej mogą skorzystać również studenci potrzebujący krótkoterminowej pracy oraz osoby uczące się poszukujące własnej zawodowej oraz edukacyjnej ścieżki kariery.

Oferta wsparcia OHP

Pomoc oferowana ze strony OHP dotyczy przede wszystkim nabywania, poszerzania bądź przystosowywania możliwości oraz kwalifikacji zawodowych do wymagań współczesnego rynku pracy.

Szersze informacje dostępne są w Ochotniczych Hufcach Pracy, istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.