mobile logo

Europejski projekt System Inteligencji.

Jest to platforma multimedialna składająca się z 13 grup roboczych obejmujących różne sektory polityki Unii Europejskiej. To narzędzie inteligencji dające oszczędność czasu dla społeczeństwa pozwala na dostęp do bazy danych zawierającej projekty unijne, których plan finansowania przypada na lata budżetowe 2014-2020. Znajdziesz tam ostatnie zaproszenia do składania wniosków i ofert, nadchodzące wydarzenia i różne propozycje projektów unijnych. Możesz podzielić się swoimi pomysłami i działaniami i czerpać z interakcji z innymi członkami UE w celu znalezienia najbardziej odpowiednich partnerów do projektu.

Najważniejsze korzyści, jakie daje Ci ten projekt unijny:

  • dostęp do partnerów „społeczna sieć ekspertów”;
  • projekty baz danych;
  • baza możliwości finansowania UE (2014-2020);
  • aktualności, wydarzenia, stypendia, szkolenia, staże, możliwości rekrutacji i ogłoszenia o pracy;
  • informacje na temat planowanych projektów, zarządzania i raporty.