mobile logo

Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowiący wyjątkową szansę na start

posted on 23 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Spora liczba, która wynosi aż 740 tysięcy młodych osób do 30 roku życia może wziąć udział w programie Wiedza Edukacja Rozwój, by nabyć nowych umiejętności zawodowych. W tym celu pomocne okażą się m.in. przedsięwzięcia wdrażane poprzez Ochotnicze Hufce Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy są bardzo przydatne w rozwoju zawodowym młodzieży od momentu, kiedy Polska przystąpiła do UE. W przedziale lat 2004-2006 zrealizowano 7 sporych projektów, których wartość wyniosła przeszło 110 mln zł na rzecz przeszło 22 tysięcy młodych ludzi. Lata 2007-2013 z kolei były czasem realizacji 16 projektów, których wartość wyniosła aż 220 mln zł, to pozwoliło na podniesienie kwalifikacji przez przeszło 75 tysięcy osób. Rezultaty są widoczne, gdyż po zamknięciu projektów, wskaźnik zatrudnienia stanowił około 25% uczestników. W 2015 roku wsparcie OHP otrzymało także przeszło 70 tysięcy młodych ludzi.

W roku 2016 zaplanowano dla OHP zgodnie z programem Wiedza Edukacja Rozwój realizację czterech projektów flagowych:

„Obudź swój potencjał – YEI”,
„Obudź swój potencjał – EFS”,
„Akcja aktywizacja – YEI”
„Akcja aktywizacja – EFS”.