mobile logo

Program Interreg Polska-Słowacja – rekrutacja ekspertów zajmujących się oceną projektów

posted on 5 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Został zaledwie tydzień na przekazanie aplikacji zgłoszeniowej w sprawie wpisu na listę ekspertów, którzy mają za zadanie wspierać instytucje mające na celu wdrażać program. Eksperci mają brać udział w ocenie projektów odnośnie dopełnienia wszelkich warunków o charakterze formalnym, które kwalifikują się do pomocy publicznej oraz kryteriów merytorycznych jak również technicznych (ocena finansowa, ocena dokumentacji technicznej wraz z oceną wpływu na środowisko).

Osoby ubiegające się o wpisanie na listę ekspertów powinny specjalizować się w następujących zagadnieniach tematycznych:

– dziedzictwo kulturowe oraz naturalne,

– zaplecze drogowa oraz transport multimodalny,

– kształcenie transgraniczne oraz uczenie się przez całe życie,

– udzielanie pomocy publicznej.