mobile logo

Program Inteligentny Rozwój – możliwe rozliczanie kosztów z KE

posted on 4 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Dnia 1 lutego 2016 roku ze strony Ministra Rozwoju przyznana została desygnacja na rzecz instytucji, które zaangażowały się we wdrażanie Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Desygnacja jest zaakceptowaniem dopełnienia wymogów poprzez zobligowane instytucje, co zapewnia odpowiednie wdrożenie programu. Desygnacja została przyznana:

Instytucji Zarządzającej, pełniącej również rolę Instytucji Certyfikującej, którą jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;
Instytucji Pośredniczącej, jakiej zadania realizowane są przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
Instytucji Pośredniczącej, gdzie czynności realizowane są przez Narodowe Centrum Badań oraz Rozwoju;
Instytucji Wdrażających, jakich czynności realizowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Tym samym, instytucje działające w ramach systemu wdrażania POIR dopełniają wymogów desygnacji, natomiast Instytucja Zarządzająca ma możliwość rozpoczęcia składania wniosków w sprawie zapłaty do KE. wymogi desygnacji związane są z wewnętrznym środowiskiem kontroli, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem oraz kontrolą i monitorowaniem.