mobile logo

Priorytet 1 – na co można uzyskać wsparcie finansowe?

posted on 18 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Konkurs nie jest skierowany do osób fizycznych, a jedynie do poszczególnych instytucji publicznych, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie można uzyskać m.in. na przyjęcie do pracy pracowników w instytucjach, które angażują w wykonanie polityki spójności, realizują czynności powiązane z opracowaniem, kierowaniem, wprowadzaniem, nadzorowaniem, ewaluacją, udzielaniem informacji oraz promowaniem, rozwojem sieci, przyjmowaniem skarg i udzielaniem na nie odpowiedzi, koordynowaniem i audytem przedmiotów strukturalnych wprowadzanych zgodnie z polityką spójności w przedziale lat 2014-2020 i zamykających wcześniejsze plany finansowe oraz opracowujących kolejny okres programowania po roku 2020. Wsparcie przyznane może zostać również na przyjęcie pracowników realizujących czynności mające za zadanie wesprzeć instytucje w systemie wykonania Umowy Partnerstwa. Dofinansowaniem zostaną objęte także kursy horyzontalne, obszary wysoko specjalistyczne oraz problematyczne, które mają szczególne znaczenie. Dotacja obejmować może też indywidualne plany kierowania zasobami ludzkimi, wydatki na organizację.