mobile logo

Poszukiwania ekspertów w sektorze: innowacyjność, analizy finansowe oraz zarządzanie – Program Inteligentny Rozwój

posted on 13 lipca 2015 / IN mazowieckie /

Ogłoszono konkurs, które organizatorem jest Ministerstwo Gospodarki pełniące również funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Inteligentny Rozwój. Konkurs dotyczy sektorów takich, jak:
– Innowacyjność,
– Branża,
– Analiza finansowa,
– Zarządzanie.

Wyłonieni eksperci będą mieć za zadanie świadczyć wybrane usługi z zakresu:

– badania merytorycznego wniosków w sprawie nadania statusu Krajowego Klastra Kluczowego(KKK),
– badania merytorycznego aplikacji związanych z dofinansowaniem zgodnie z działaniem/poddziałaniem: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” i innych,
– weryfikowania rezultatów prowadzonego badania projektu (samokontrola projektu),
– rozpatrywania sprzeciwów ode rezultatów analizy aplikacji w sprawie dofinansowania i przygotowanie odpowiedzi w sprawie skarg sądowych odnośnie negatywnych rozpatrzeń protestów z zakresu działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, jak również pozostały poddziałań,
– opiniowanie zgłoszeń dotyczących zmiany umowy w sprawie dofinansowania na wykonanie realizacji projektu,
– doradztwo z zakresu realizacji projektu.