mobile logo

Pomoc na terenie Polski Wschodniej dla ludzi młodych i przedsiębiorczych

posted on 5 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Pomoc na rzecz tzw. „młodej przedsiębiorczości” w zakresie wprowadzenia produktu na rynek na szeroką skalę nie było jak dotąd realizowana na terenie Polski. W związku z tym Program rozpoczyna od pilotażu przy budżecie 20 mln euro, o tym poinformował wiceminister Hamryszczak.

Projekt podlegać będzie jeszcze ocenie. Wprowadzone zostaną ewentualne zmiany oraz projekt będzie nadal kontynuowany. Wobec dalszego wsparcia startupów zaplanowano przekazanie kwoty 180 mln euro z Programu Polska Wschodnia.

Wyznaczone w ramach Platform działania związane są z Planem wobec Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rozwój rodzimej gospodarki wymaga wzrostu innowacyjności polskich firm. Niezbędna jest także zmiana w podejściu definiowania rozwoju. Każdy fragment Polski dysponuje własnymi mocnymi stronami, jednak trzeba z nich skorzystać najlepiej jak to tylko możliwe.

Teren Polski Wschodniej stanowi doskonałe miejsce dla biznesu. Mieszczą się tam świetnie wyposażone uczelnie, doskonale zorganizowane instytucje otoczenia biznesu oraz bardzo dobrze wykształceni młodzi ludzie. Makroregion to również atrakcyjne miejsce do lokowania własnego biznesu.