mobile logo

Aplikacje na dofinansowanie dla młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

posted on 8 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Zgodnie z Programem Wiedza Edukacja Rozwój, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło system pozwalający na aplikowanie o dofinansowanie na rzecz osób młodych znajdujący się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej. Wnioski składać mogą: służby odpowiadające za zatrudnienie o charakterze publicznym. Instytucje z branży szkoleń i dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, ośrodki wychowawcze. Dofinansowanie przeznaczone jest na rzecz projektów związanych ze wsparciem indywidualnych oraz kompleksowych czynności na rzecz rozwoju zawodowo-edukacyjnego i młodych ludzi (znajdujących się na liście bezrobotnych, nie aktywnych pod względem zawodowym i szukających zatrudnienia, a zwłaszcza osoby nie posiadające rejestracji w urzędzie pracy.

Realizacja projektu ma służyć wielu celom, m.in.: określaniu ścieżek zawodowych, identyfikacji wymagać ludzi młodych, którzy nie posiadają zatrudnienia, rozwój pośrednictwa pracy z zakresu doboru możliwości zawodowych, itd.