mobile logo

Pomoc dla ludzi młodych, którzy pozostają bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

posted on 1 lutego 2016 / IN dolnośląskie /

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje nabór wniosków w trybie pozakonkursowym, który skierowany jest do powiatowych urzędów pracy. Wsparcie ma na celu rozwój aktywizacji zawodowej ludzi młodych, których sytuacja na rynku pracy jest trudna. Młodzi bezrobotni, czyli osoby do 29 roku życia pozostające bez pracy, a zwłaszcza osoby nie uczestniczące w programach edukacyjnych i szkoleniowych, mogą liczyć na wsparcie. Nabór zgłoszeń planowo rozpocznie się 04 lutego 2016 a zakończy 18 lutego 2016 roku.

Dotacja w ramach projektu skierowana jest tylko dla powiatowych urzędów pracy z województwa dolnośląskiego. Projekty mogą zostać zrealizowane wyłącznie o instrumenty oraz usługi należące do rynku pracy, które wynikają z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku dotyczącej promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy.

Do wspomnianych powyżej instrumentów i usług rynku pracy należą m.in.:

– wyznaczenie wymagań ludzi młodych pozostających bez zatrudnienia, jak również diagnoza ich potencjału z zakresu doskonalenia zawodowego, wliczając identyfikację poziomu oddalenia od rynku pracy.

– doradztwo zawodowe i pośrednictwo.