mobile logo

Polsko – słowackie pogranicze i uruchomienie kolejnego naboru wniosków

posted on 6 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Możliwe jest już składanie wniosków w sprawie dofinansowania projektów w zakresie ochrony oraz rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze polsko – słowackiego pogranicza. Do rozdania jest blisko 23,76 mln euro. Środki finansowe wywodzą się z programu Interreg Polska – Słowacja.

Fundusze programu wynoszą blisko 145,7 mln euro, a przekazane zostaną na partnerskie projekty mające służyć ochronie oraz wykorzystaniu potencjału dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, wzrostu transportu, transgranicznego kształcenia oraz współdziałaniu instytucji z obu krajów. Fundusze przeznaczone są m.in. dla: organów administracji rządowej oraz samorządowej (w tym ich związków oraz stowarzyszeń), jednostek państwowych lub samorządów zapewniających usługi publiczne, jednostek naukowych, szkół i organizacji pozarządowych non – profit.

50 procent środków programowych przekazanych zostanie na ochronę oraz wzrost zasobów środowiska oraz dziedzictwa kulturowego. To rozdzielenie finansów wynika z cech pogranicza polsko – słowackiego.