mobile logo

Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej

posted on 4 lipca 2015 / IN lubelskie /

Do życia powołano kolejny konkurs, tym razem poprzez PUP w Lublinie. Przyjmowanie wniosków ma za cel pomoc na rzecz osób pozostających bez pracy, a zwłaszcza grup, które znajdują się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji rynku pracy, chodzi o osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby od dłuższego czasu pozostające bez pracy i o niskim poziomie kwalifikacji, celem podniesienia poziomu aktywności zawodowej. Projekty mają ułatwić tym osobom wejście bądź powrót na rynek pracy. Dzięki Działaniu dojdzie także do reorientacji zawodowej wśród ludzi, którzy rezygnują z pracy w sektorze rolnictwa celem podjęcia pracy w innych sektorach. Przyjmowanie wniosków potrwa od 20.06.2015 do 06.07.2015 i będzie prowadzone pozakonkursowo.

Nabór wniosków skierowany jest do powiatowych urzędów pracy/miejskich urzędów pracy działających na obszarze województwa lubelskiego. W projektach grupę docelową powinni stanowić ludzie długotrwale bezrobotni i/bądź ludzie posiadający niski poziom kwalifikacji zawodowych.