mobile logo

Planowanie przestrzenne i procesy inwestycyjno – budowlane – ogłoszenie konkursu

posted on 14 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest organizatorem konkursu dotyczącego usprawnienia procesów inwestycyjno – budowlanych oraz planowania przestrzennego.

Na jakie inwestycje można uzyskać pomoc finansową?

Dofinansowanie mogą zostać objęte m.in. projekty grantowe, których kierunek został ustalony w stronę wzmocnienia procedury konsultingu społecznego oraz monitorowania na gruncie społecznym z zakresu czynności przeprowadzanych poprzez podmioty samorządów terytorialnych z obszaru zaplanowania oraz gospodarowania przestrzennego. Odbiorcami grantów w tym konkursie mogą być wybrani poprzez beneficjentów drogą otwartego przyjmowania wniosków: gminy, które z beneficjentami zawrą umowę w sprawie powierzenia grantu na wykonanie poszerzonych konsultacji na temat dokumentacji planistycznej i zagwarantują im odpowiednią ilość wsparcia merytoryczno – technicznego, które jest konieczne celem realizacji konsultacji.

Wymagania projektowe, które zadecydują o ich wyborze są dostępne w regulaminie konkursowym.