mobile logo

Plan „odświeżenia” miast

posted on 4 maja 2015 / IN łódzkie /

W dniu 30 kwietnia 2015 roku odbyła się inauguracja konkursu na dofinansowanie dla podmiotów będących jednostkami samorządów terytorialnych. Spotkanie zostało otwarte przez wiceministra Pawła Orłowskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane pod szyldem „Modelowa rewitalizacja miast”, miejscem spotkania była Warszawa.

Wiceminister zwrócił uwagę na fakt, iż ważną tematyką w obecnej sytuacji pod względem środków finansowych jest „odświeżenie” zniszczonych lub zaniedbanych terenów znajdujących się w obrębie miast. Podczas konferencji głos zabrała również dr Aleksandra Sepioło, która pracuje w Instytucie Rozwoju Miast oraz dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uczestnicy spotkania przybliżyli teoretycznie kwestie „odświeżenia” miast i środki prawne, które należy zastosować w tym celu. Stosowne spojrzenie na proces „odświeżania” miast zostało przedstawione przez dyrektora Biura do spraw Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Urzędzie Miasta Łodzi.