mobile logo

Partnerstwo w biznesie i nauce

posted on 22 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

 

Z inicjatywy poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego stworzono doskonałą sposobność na rzecz wzrostu nowoczesnych propozycji, natomiast współdziałanie na szczeblu naukowym daje możliwość skutecznego partnerstwa w procedurze zwiększenia komercji rezultatów analiz oraz wykonanych innowacyjnych idei. Właśnie o tym wspomniała wiceminister Iwona Wendel podczas otwarcia konferencji pod hasłem: „Cluster of Science, Technology and Innovation”. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 20-tej rocznicy działania tej instytucji.

Podczas konferencji, nie tylko podsumowano pracę poznańskiego Parku w związku z integracją branż biznesowej oraz naukowej, jednakże rozmawiano również o światowych i krajowych ekspertach prowadzących do dalszego rozwoju. Omówiono głównie sposoby, dzięki którym
rodzime przedsiębiorstwa mogą budować konkurencyjne strategie, chodzi o inwestowanie w analizy i wzrost. Realizacja zamierzonych celów partnerstwa nie jest możliwa bez pomocy instytutów naukowych, które dysponują profesjonalnym wyposażeniem i wykwalifikowanymi pracownikami.