mobile logo

Otwarcie naboru projektów PPP z branży ochrony zdrowia

posted on 30 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) rozpoczęło się przyjmowanie projektów ppp z branży ochrony zdrowia. Inicjatywa dotyczy organizacji publicznych celem przydzielenia pomocy finansowej. W związku z naborem ma zostać wybrana grupa projektów z branży ochrony zdrowia, jakie mają charakteryzować się najwyższymi możliwościami realizacji w formule ppp oraz mają największy potencjał ubiegania się o wsparcie finansowe z kapitału UE na zasadzie planu finansowego w przedziale lat 2014-2020. Wspomniane projekty mają zostać wsparte poprzez MIiR w procedurze opracowania modelu ppp.

Szczegóły na temat warunków oraz zasad, mających związek z uczestnictwem w naborze projektów oraz wyróżniania projektów, które mają zostać objęte wsparciem, określono w Regulaminie naboru projektów ppp z branży ochrony zdrowia, jak również w aneksach. Wspomniane pliki znajdują się w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa.