mobile logo

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 5.2

posted on 24 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 31.08.2015 do 30.10.2015. Funkcja Instytucji Pośredniczącej jest realizowana z ramienia Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, który działa w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs związany z osią priorytetową V Wsparcie dla obszaru zdrowia i Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Inicjatorem konkursu jest Minister Zdrowia. Za sprawą uczestnictwa w konkursie zrealizowane będzie wsparcie dla wyznaczonych poprzez SzOOP PO WER następujących rodzajów projektów:

Pomoc w kwestii zerwania z instytucjonalizacją sprawowania opieki nad osobami, które uzyskały zależność, z wykorzystaniem rozwoju nowych rodzajów opieki nad osobami z problemami uzyskania samodzielności (wliczając osoby starsze).

Ogłoszony konkurs stanowi odpowiedzieć na zmiany sytuacji demograficznej. Projekty, jakie zostaną zrealizowane w rezultacie przejścia przez drogę konkursową, będą przyczyniać się do wzrostu rodzajów opieki nieinstytucyjnych, co pozwoli zabiec lokowaniu osób o różnym stopniu zależności w stacjonarnych zakładach opieki.