mobile logo

Ogłoszono rekrutację na ekspertów w sprawie oceny wniosków odnoszących się do dofinansowania projektów z zakresu mobilności ponadnarodowej

posted on 21 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Instytucją Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja Rozwój jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, to właśnie ze strony Ministerstwa ogłoszono nabór na kandydatów na ekspertów do analizy oraz oceny wniosków w sprawie dofinansowania projektów z zakresu mobilności ponadnarodowej. Ten konkurs, jak również przyszłe konkursy z tegoż zakresu mają być ogłaszane zgodnie z Priorytetem IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kandydaci, którzy otrzymają wpis do rejestru aplikantów na ekspertów PO WER realizowanego z inicjatywy Instytucji Zarządzającej PO WER, uzyskają sposobność realizacji usług o charakterze eksperckim zgodnie z wyborem projektów do wsparcia finansowego. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu dotyczącym naboru kandydatów na ekspertów PO WER.

Końcowy termin do którego maksymalnie składać można dokumenty to: 20 sierpnia 2015 roku (wymóg weryfikowany zgodnie z datą ich wpływu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).