mobile logo

Ogłoszono konkurs w sprawie Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów

posted on 26 lipca 2015 / IN małopolskie /

Ogłoszony dnia 24 lipca 2015 roku konkurs, który dotyczy Typ projektów B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej. Przyjmowanie wniosków potrwa od 24.08.2015 do 23.10.2015. Konkurs został ogłoszony z ramienia Zarządu Województwa Małopolskiego, który sprawuje funkcję Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w perspektywie lat 2014 – 2020. Konkurs dotyczy 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2016 roku. Aplikacje zgłoszeniowe należy kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do Departamentu Funduszy Europejskich w Krakowie.

Wniosek w sprawie dofinansowania na rzecz projektu oraz załączniki po opracowaniu należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego e-RPO, który dostępny jest na stronie www erpo.malopolska.pl. Wsparcie przeznaczone będzie głównie dla samorządów terytorialnych, partnerów społecznych oraz administracji rządowej, wsparcie nie obejmuje przedsiębiorców.