mobile logo

Ogłoszono konkurs na pomoc na rzecz szkół oraz innych placówek

posted on 4 lipca 2015 / IN zachodniopomorskie /

Nabór zgłoszeń aplikacyjnych potrwa od 1.09.2015 do 30.10.2015. Rolę Instytucji Zarządzającej przyjął Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który zarządza Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przyjmowanie wniosków dotyczy aż siedmiu działań, do których można przyporządkować swoje projekty. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządów terytorialnych, jak również ich organizacje, czy też inne podmioty o charakterze organizacyjnym. Celem konkursu jest promowanie rozwoju umiejętności i zdobywania lepszego poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez uczniów oraz słuchaczy szkół bądź inne instytucji należących do systemu edukacji, które prowadzą szkolenia zawodowe. Pomoc finansowa ma wesprzeć wszystkie osoby dorosłe, które zainteresowane są zdobywaniem, poszerzaniem bądź zwiększaniem kwalifikacji zawodowych. Za sprawą wdrożenia w życie wybranych projektów konkursowych nastąpi rozwijanie współdziałania pomiędzy szkołami i innymi placówkami oświaty.