mobile logo

Ogłoszenie konkursu związanego z Priorytetem 1 dotyczącym zasobów ludzkich

posted on 18 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Przyjmowanie wniosków potrwa od 16.07.2015 do 31.12.2015. Obiektem przyjmowania wniosków są projekty znajdujące się poza konkursem dofinansowane poprzez Fundusze Spójności zgodnie z Osią priorytetową I Zasoby ludzkie. Zadaniem pomocy jest zagwarantowanie koniecznych zasobów ludzkich i uwarunkowań zapewniających sprawne działanie podmiotów instytucyjnych zajmujących się systemem wdrożenia Umowy Partnerstwa.

Rolę Instytucji Zarządzające POPT sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mieszczące się w Warszawie, to właśnie tam należy składać wnioski w formie papierowej. Konkurs skierowany jest do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (z zakresu czynności powiązanych z wykonaniem polityki spójności), Centrum Projektów Europejskich (dla kontrolerów I stopnia w EWT w programach transnarodowych oraz międzyregionalnych), Ministerstwa Finansów (z zakresu czynności powiązanych z wykonaniem polityki spójności), Jednostek pełniących funkcję Instytucji Pośredniczących oraz Wdrażających w krajowym programie operacyjnym, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.