mobile logo

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

posted on 14 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Przyjmowanie zgłoszeń projektów potrwa w terminie od 31.08.2015 do 30.09.2015. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które pełni rolę Instytucji Zarządzającej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/15 pod tytułem: „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Działaniem 2.19 dotyczącym usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych oraz planowaniem przestrzennym.

Wnioski należy składać w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w Warszawie. O wsparcie finansowe na rzecz projektu mogą starać się aplikanci będący organizacjami o charakterze pozarządowym w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku dotyczącego działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Projekt można realizować pojedynczo bądź poprzez kooperację.