mobile logo

Ogłoszenie konkursu – Program Interreg Polska-Saksonia

posted on 14 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Program Interreg Polska-Saksonia ostatnio znacznie zyskał na popularności. Kwota przekazanych aplikacji dotycząca dofinansowania w zamkniętych ostatnio trzech konkursach, wyniosła więcej niż dwu krotność dostępnej puli środków. Beneficjenci zostaną ogłoszeni w czerwcu 2016 roku.

Łączna suma budżetu konkursów, która przekazana zostanie na rzecz wsparcia projektów w zakresie wspólnego dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, zaplecza drogowego i oświaty transgranicznej wynosi łącznie 24,6 mln euro. Beneficjenci przekazali 37 wniosków, których kwota wynosi przeszło 58,8 mln euro. Największa ilość (16) dotyczy utrzymania oraz korzystania z dziedzictwa kulturalnego oraz naturalnego. Aktualnie prowadzony jest proces oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków. Komitet Monitorujący przeprowadzi dobór projektów w czerwcu 2016 roku.

Na tym jednakże nie kończą się sposobności otrzymania wsparcia w ramach programu. Do dnia 1 marca 2016 roku możliwe będzie staranie się o dofinansowanie w sprawie projektów, które służą umacnianiu możliwości instytucjonalnych.

To bardzo duże możliwości dla polskich wnioskodawców, którzy mogą zapoczątkować bądź kontynuować współdziałania na zasadzie pracy z zagranicznymi partnerami w wielu różnych płaszczyznach.