mobile logo

Obrady Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej na temat sieci komunikacyjnych oraz infrastruktury

posted on 20 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Utworzenie rozwiązań o charakterze partnerskim oraz współdziałanie na rzecz szlaków komunikacji drogowej oraz linii kolejowych w naszym kraju i Francji stanowiły główne zagadnienia w trakcie konferencji Polsko-Francuskiej partnerów do spraw transportu oraz infrastruktury. Partnerzy Ci zostali określeni jako Polsko – Francuska Grupa Robocza, którą
powołano na zasadach wykonania realizacji zamierzeń programowych o partnerstwie. Grupa została zatwierdzona poprzez porozumienie podpisane w roku 2013, a miało to miejsce podczas Konsultacji Międzyrządowych we Francji. Zarówno strona Polska, jak i Francuska określiła najistotniejsze sprawy międzyresortowe odnoszące się do partnerstwa w perspektywie lat 2014-2018, dotyczą one m.in. budowy, modernizacji oraz rewitalizacji linii kolejowej, rozbudowy dróg ekspresowych oraz autostrad, zmniejszenia niepożądanego wpływu komunikacji na stan środowiska, jak również wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w transporcie.