mobile logo

Nowy projekt na rzecz jednostek samorządów terytorialnych

Za sprawą Funduszy Europejskich pojawiła się możliwość skorzystania ze szkoleń dla m.in.
organizacji współdziałających z jednostkami samorządowymi o skali lokalnej na terenie województw, które zostały objęte projektem.

Projekt szkoleń dotyczy następującej tematyki:

– Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 dostępnych dla JST,
– Wprowadzenie zmian w porównaniu do ostatniego czasu programowania,
– Przedstawienie czynności Krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, z jakich mają możliwość skorzystać JST,
– Zarządzania projektami UE,
– Narzędzi wspierających JST w procedurze starania się oraz realizowania projektów UE.

Program warsztatów samorządowych dotyczy również:

– Przygotowania projektów infrastrukturalnych,
– Przygotowania projektów „miękkich”.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w projekcie są przyjmowane drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: www.funduszedlajst.pl. Zgłosić można się wypełniając elektroniczny formularz aplikacyjny.