mobile logo

Nowy kapitał unijny dla przedsiębiorców

posted on 20 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

W dniu 19 maja 2015 roku doszło do spotkania z wiceministrem infrastruktury i rozwoju Pawłem Orłowskim wraz z przedstawicielami belgijskiej Izby Gospodarczej, która działa na terenie Polski. Podczas konferencji wiceminister wspomniał, iż największa ilość środków finansowych zostanie przeznaczona na rzecz infrastruktury transportowej, lecz najwyższa kwota wzrostu kosztów jest przewidywana na obszarze innowacyjności oraz pomocy dla właścicieli firm.

Firmy, zwłaszcza z branży MŚP, mają być podobnie, jak samorządy sztandarowymi odbiorcami środków pochodzących z UE. Łącznie na rzecz działań skierowanych przede wszystkim na rzecz firm i na otwarcie działalności, przeznaczonych zostało blisko 16 mld euro, które mają być dostępne w Programie Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i pozostałych 16 -stu programach o charakterze regionalnym. Przedsiębiorstwa mają czerpać dotacje również na inne działania, jak rozwój infrastruktury transportowej, wzrost energetyki, polepszenie sytuacji w gospodarowaniu odpadami, bądź w rozwoju sieci szerokopasmowych.