mobile logo

Nowy harmonogram konkursowy – Regionalny Program Województwa Śląskiego

posted on 3 lutego 2016 / IN śląskie /

Przedstawiono nowy harmonogram konkursowy Programu Województwa Śląskiego. Publikacji dokonała Instytucja, która jest Organizatorem Konkursu zgodnie z Regionalnym Programem Województwa Śląskiego. Konkurs dotyczy Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Aktualizacja na temat terminu zakończenia konkursu jak również przesłania do projektodawców pism informujących go o sposobności uzyskania wniosku do wdrożenia, co ma związek z niezbędnym przeprowadzeniem podczas realizacji działań KOP etapu, podczas którego prowadzone będą negocjacje (przy uwzględnieniu terminu doręczenia przekazywanej korespondencji) i przystosowania zgłoszeń w sprawie dofinansowania do końcowego stanowiska w tej sprawie Instytucji Organizującej Konkurs.